De pers (en enkele anderen) over Onmiddellijke terugkeer van uw geliefde

 

 

Jury van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2014

 

Het werk van Sander Kollaard biedt de lezer een boeiende, maar verontrustende visie op de wereld. De verhalen vormen meer dan een willekeurige reeks autobiografische lotgevallen. De vertrouwde grenzen en verbanden zijn daarin niet langer van kracht. De verhalen zijn zorgvuldig geschreven, in een mild ironische stijl.

 

Jury van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs, 21 maart 2014

 

NRC Handelsblad: Nesciaanse stijl

 

Er gebeurt van alles bij Kollaard, maar de kracht zit in de Nesciaanse stijl.

 

Zo eindigen de meeste van Kollaards verhalen: onbeslist, maar toch ook met een sprankje hoop. Blijkbaar is er voor allerlei dingen geen verklaring en gebeuren ze zomaar. En dan is het de kunst om het leven te nemen zoals het is en het verleden tot nader order te laten rusten. Dat is ook het advies, denk ik, dat tussen de regels door opwolkt uit dit mooie, sfeervolle debuut: een behoedzaam pluk de dag.

 

NRC Handelsblad, Janet Luis, 13 april 2012

 

Parool: meesterlijk

 

Het verhaal En Dassajev verbijsterd achterliet is [...] een van de beste verhalen die in de Nederlandse literatuur over voetbal te vinden zijn.

 

De verhalen van Kollaard zijn levendig, sfeervol en intiem. Je leeft ontzettend mee met Eriks opvattingen en problemen. Dat is meesterlijk gedaan.

 

Het Parool, Arie Storm, 4 april 2012

 

Trouw: vanuit het hart, met het hoofd

 

Van deze [...] is Kollaard de meest getalenteerde. Van de vorm van zijn bundel heeft hij iets bijzonders gemaakt. [...] Schrijven vanuit het hart, maar met het hoofd, dat levert nog altijd de mooiste literatuur op.

 

Trouw, Jaap Goedegebuure, 18 mei 2012

 

Cees Nooteboom: mooi, helder, bedachtzaam

 

Ik vind het mooi, helder, bedachtzaam proza, misschien niet zozeer fictie alswel meditatief, zeer nauwkeurig, beeldend werk.

 

Cees Nooteboom, in een brief aan de uitgever, 22 mei 2012

 

Vrij Nederland: niet uit de schrijversfabriek

 

Dit zijn geen verhalen uit een van onze schrijversfabrieken. Je moet de tijd nemen om ze tot je door te laten dringen, dan zie je wat Kollaard doet.

 

Vrij Nederland, Marjolijn Pouw, gewaardeerd met vier (van maximaal vijf) sterren, 22 maart 2012

 

Ons erfdeel: haarscherp debuut dat lang bijblijft

 

Kollaards focus op de onmogelijkheid om de (denk)wereld om ons heen volledig te begrijpen, ondanks de verwoede pogingen die we daartoe soms doen, levert een verhalenbundel op die bij de lezer veel momenten van herkenning oproept.

 

Daarmee herinnert Onmiddellijke terugkeer van uw geliefde in zekere zin aan de typisch modernistische problematiek van personages die vol twijfels zitten over de essentie en kenbaarheid van het bestaan, maar wanhopig proberen structuur aan te brengen in de chaos om hen heen. Kollaard is er in geslaagd die thematiek vast te leggen in verhalen die ondanks hun onderlinge verschillen een samenhangend geheel vormen, en die bovendien zijn opgetekend in een loepzuiver Nederlands dat van alle overbodigheden is ontdaan.

 

[Kollaard] heeft een haarscherp debuut afgeleverd dat zijn lezers lang zal bijblijven.

 

Ons erfdeel, Jeroen Dera, 2013 (4)

 

Nederlands Dagblad: grote gedachten

 

Veel mensen zullen ze hebben: grote gedachten bij kleine dingen. Onopvallende gedachten vaak, die alweer weg zijn voor we ze ons goed en wel bewust worden. Sander Kollaard ving ze en schreef ze op in zijn debuut. [...] De verhalen gaan over heel diverse gebeurtenissen. [...] Ondanks de variatie die door associaties ontstaat, is de bundel toch een hecht geheel.

 

Lees dat verhaal op het strand. Of nee, dat hoeft niet, want als je 'Onder het zand' leest, bén je aan het strand zonder een voet te verzetten.

 

Nederlands Dagblad, Elizabeth Kooman, 8 juni 2012

 

Volkskrant: stamverwant van J.J. Voskuil

 

Inhoudelijk laat [...] Kollaard zich zien als een stamverwant van J.J. Voskuil en diens literaire nazaat Detlev van Heest.

 

Daniëlle Serdijn, De Volkskrant, gewaardeerd met drie (van maximaal) vijf sterren, 14 april 2012

 

8Weekly: haarscherp

 

Die beschrijvende, journalistieke stijl maakt Kollaards verhalen bijzonder prettig leesbaar. De schrijver heeft een thema, een reeks originele invalshoeken en het talent om de aandacht voortdurend vast te houden, zelfs als hij meerdere alinea’s lang het verhaal van een Zweedse documentaire over een trogkrabber navertelt. Alle dertien verhalen intrigeren op hun eigen wijze, ze maken deel uit van een groter, chronologisch verteld geheel dat de moeite waard is om te doorgronden. Want hoe weinig Kollaard ook loslaat over de grote lijnen in het leven van Erik, [...] het beeld dat hij van zijn hoofdpersoon schetst, blijft je haarscherp bij.

 

...klassieke Van Oorschot-literatuur: autobiografisch geladen, secure verhalen, getuigend van zin voor detail in een afstandelijke en tegelijk aansprekende stijl. De overeenkomsten met [...] Stephan Enter zijn opvallend, al hebben vooral de latere verhalen ook iets van de cynische Reve-toon. Grote namen waarmee Kollaard zich nu [...] al voorzichtig kan meten.

 

8Weekly, Frank Heinen, 2 april 2012

 

BOEK: mooi melancholiek

 

Kollaard valt op door zijn meanderende, mijmerende zinnen. In ieder verhaal probeert hij – tevergeefs – met precieze beschrijvingen de ongrijpbare emoties van zijn alter ego Erik van Duijn op de staart te trappen. Vaak geeft dat een mooi melancholiek effect.

Welke van de twee de beste is [het is een dubbelrecensie: hier wordt ook Gilles van der Loo bedoeld, SK], is eigenlijk niet te zeggen. Dat is een kwestie van smaak: van wat voor proza hou je het meest? Maar dat Van Oorschot ze allebei heeft uitgegeven, is volkomen terecht.

 

BOEK 4 (2012)

 

Tzum Magazine: ontroerend beeld

 

Sander Kollaard volgt zijn (anti-)held Erik van Duijn van zijn kinderjaren tot het moment dat hij als volwassen man de mogelijkheid van de dood voelt naderen. Dat levert een ontroerend beeld op van een labiele maar aimabele geest. [...] Resonanties van het oeuvre van Voskuil zijn waar te nemen in de manier waarop kleine gebeurtenissen grote betekenis krijgen dankzij de prismatische werking van de geest van de hoofdpersoon. [...] In rustig meanderende, intieme verhalen met volop ruimte voor bespiegeling dient Onmiddellijke terugkeer van uw geliefde talloze levensvragen op. [...] een geloofwaardig en levendig beeld van een mensenleven...

 

Tzum Magazine, Meriel Benjamins, 10 mei 2012

 

Passionate Magazine: knap geconstrueerde eenheid

 

...een knap geconstrueerde eenheid... Je wordt meegenomen in de meanderende gedachten van Erik. [...] In het titelverhaal ‘Onmiddellijke terugkeer van uw geliefde’ bijvoorbeeld, waarin hij als dronken student via een briefje van een obscure helderziende bij een wat vereenzaamde oude man én zijn jenever verzeild raakt, zijn de gedachten en handelingen van Erik wel met veel vaart en vooral humor geschreven. ‘De afstand tot een ramp’, over het van dichtbij meemaken van een vliegramp, is wellicht het tegenovergestelde, maar beklijft door de ontreddering en ontroering die eruit spreken.

 

De bundel als geheel, de voortdurende confrontatie met de eigen sterfelijkheid, raakt.

 

Passionate Magazine, Silvana Sodde

 

Sverige Kuriren: feel good boek

 

Het is een no-nonsense en feel good-boek in een handzaam formaat, waarvan ik alle verhalen op eentje na (over voetbal) kon waarderen.

 

Het mooiste verhaal vond ik Hoge randjes en richeltjes, waarin liefde en sterfelijkheid een grote rol spelen wanneer Elin, de Zweedse echtgenote van Erik, op een gegeven moment ziek wordt en in het ziekenhuis belandt. Uiteindelijk overwint toch de liefde.

 

Sverige Kuriren (ledenblad van de Zweeds-Nederlandse Vereniging), Tineke Jorissen-Wedzinga, mei 2012  

 

Ton Rozeman: klein en groots

 

Lees nu debuut van Sander Kollaard. Ben blijven haken aan zijn openingsverhaal dat zo klein en groots is dat ik het blijf herlezen.

 

Tweet van Ton Rozeman, schrijver, docent Schrijversvakschool, 3 maart 2012

 

Joh. Saaymans: een rotboek

 

Ik vind het een rotboek. Aanstellerij en koket gemijmer over de dood. Die Kollaard is beslist geen aanwinst voor de Nederlandse literatuur. Ik hoop dat hij nooit meer iets publiceert.

 

Joh. Saaymans, hoogleraar Evoluzzjonarju Letteratura, Universiteit van Valletta, Malta, in een documentaire over nieuwe Nederlandse literatuur op de Maltese televisie, 13 mei 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties